Astoft
 

Nysø
Herregård ved Præstø
1673

Klik på fotos for at forstørre

English


Dscn8513-transf-varlt-u2-h405-u0.5-q60-varyr-q60.jpg (87627 bytes)               Dscn8534-transf-u2-h405-u0.5-q60.jpg (68144 bytes)

Herregården Nysø ved Præstø Fjord er opført 1671-73 for amtmand Jens Lauridsen. Det er den første herregård i Danmark i barokstil, der afløste renæssancestilen. Indflydelsen er fra Holland og bygherren var sandsynligvis Ewert Janssen, der formodentlig også opførte Charlottenborg i København kort tid efter. Nysø er særlig kendt for sin rolle i Guldaldertiden som samlingspunkt for mange af de store digtere og kunstnere hos baron Hendrik Stampe og hustru Christine Stampe. Thorvaldsen tilbragte meget af sine sidste seks leveår her (1838-44), hvor han havde atelier både i huset og i haven (det lille hvide hus i billedet foroven).   Dscn8533-transf-u2-h405-u0.5-q50.jpg (67128 bytes)          Dscn8528-transf-varlt-vary-u2-540-u0.5-q50.jpg (59260 bytes)          Dscn8514-rot-crop-u2-h405-u0.5-q50-varyr-q50.jpg (80734 bytes)          Dscn8514-crop-vary-varr-u1t2-q40.jpg (97092 bytes)

Huset består af en hovedfløj på elleve fag og sidefløje mod nord med indgangen imellem. Materialerne er røde mursten, sandsten, rødt helvalmet tegltag og en granitsokkel som fundament. Der er en trefags midtrisalit på både nord- og sydsiden dekoreret med fire joniske pilastre i sandsten på et højt postament. De bærer en trekantfronton på en sandstensgesims. Der er kobbertag på frontonerne. Nordsidens risalit er  yderligere dekoreret med guirlander og bladranker. Her findes også et urværk med to figurer i almuedragt med hver sin klokke der slår henholdsvis kvarterslag og timeslag..    Dscn8502-rot-crop-u2-h405-u0.5-q60.jpg (68658 bytes)        Dscn8506-u2-540-u0.5-q40.jpg (71431 bytes)        Dscn8530-u2-540-u0.5-q60.jpg (78263 bytes)        Dscn8508-crop-u2-540-u0.5-q50.jpg (60892 bytes)        Dscn8538-u2-540-u0.5-q60.jpg (74704 bytes)

Herregården ligger smukt på et voldsted omringet af en betydelig voldgrav på tre sider og et symmetrisk trefløjet avlsgårdsanlæg mod nord. Det blev tilføjet i 1780erne; før havde der også været voldgrav på nordsiden. Avlsbygningerne er rødkalkede med en gul klassicistisk indgangsportal i  midten og kavalerfløje i forlængelse mod syd. Den østlige kavalerfløj (billedet til højre) indeholder Thorvaldsen Samlingen på Nysø. Her ses mange ting, som han udførte på Nysø. De få eksempler forneden viser blandt andet Thorvaldsens selvportrætstatue udført i 1839.Dscn8526-varlt-vary-u2-h560-u0.5-q60rot.jpg (54802 bytes)     Dscn8525-rot-crop-u2-h560-u0.5-q60.jpg (50566 bytes) Dscn8527-vary-crop-u2-h560-u0.5-q50.jpg (60687 bytes) Dscn8522-u2-h560-u0.5-q60.jpg (61467 bytes)


Dscn8537-rot-crop-u2-h405-u0.5-q40.jpg (74776 bytes)

"Vølunds Værksted", Thorvaldsens atelier i haven, indviet af Grundtvig i 1839. Baronesse Stampe lod det opføre for at Thorvaldsen kunne udføre sin statue i fuld størrelse. Grundtvig forfattede indskriften over døren: "Mindst er Dværgen, som i Dovre boer, Thor i Hytten findes dobbelt stor". 


H.C. Andersen var også en hyppig gæst på Nysø - mere om hans besøg her og på andre herregårde. 


Folder
om Thorvaldsen Samlingen på Nysø (med foto 1843 af Thorvaldsen i haven udenfor sit atelier) - pdf format


Forsiden
til Astofts danske afdeling

  

Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images on this website are © Copyright the website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size originals (3-6 megapixels)  are available for approved purposes.