Astoft
         
  Roskilde Domkirke  
     
  Roskilde Domkirke er de danske kongers gravkirke (rækken af konger nederst på siden - ialt 21 konger og 17 dronninger). Domkirken er optaget i UNESCOs liste over verdens umistelige kulturværdier (World Heritage List). En teglstenskirke påbegyndt omkring 1170 af Absalon og færdigbygget af hans efterfølgere i de følgende hundrede år. Mange tilbygninger fulgte i århundrederne derefter. Teglstenskirken  erstattede en frådstenskirke fra ca. 1080. Den første kirke på stedet var en trækirke opført af Harald Blåtand, den første kristne danske konge, der døde ca. 985 og  er begravet her (nøjagtigt hvor vides ikke). 
English
     
  Klik på billeder for at forstørre

Rækkefølgen kirken rundt er øst-syd-vest-nord, derefter følger interiøret.
 
         
         
                    
         
 

Domkirken fra øst, i Domkirke Stræde ved Bispegården (opført i senbarok stil i 1736 af Laurids de Thurah). Koret er den ældste del af katedralen, påbegyndt af Absalon omkring 1170 i den romanske stil med de rundbuede vinduer. Den nye, gotiske spidsbuede stil er indført kort efter fra Frankrig og dominerer i resten af  kirken, der er fuldført i løbet af 1200-tallet, med undtagelse af vestparti (tårnene) og de mange senere sidekapeller. Kirken er opført i teglsten, indført i Danmark omkring 1160.

 
         
                     
         
  1. Absalonsbuen er en forbindelsesgang mellem bispegården og kirken. Opført i frådsten eller kildekalk omkring 1200. 2. Margretespiret over korsskæringen er oprindelig opført i 1420erne af Erik af Pommern, men er fornyet gentagne gange, sidst i 1999, kobbertækket. 3. I midten af tredje billede ses gavlen til den sydlige korsarm, til højre i billedet kapitelhuset med den kamtakkede gavl, der er domkirkens ældste tilbygning (omkring 1200), men ændret flere gange. 4. Til venstre, altså vest, for korsarmen Frederik 5.s kapel i nyklassicistisk stil, påbegyndt i 1775 af C.F.Harsdorff og fuldført af C.F.Hansen i 1825 med kuppeltag. Se også næste billede forneden.   
         
                            
         
  Vest for Frederik 5.s kapel står den meget ældre Helligtrekongers kapel. Bygget i 1462 af den første oldenborgske konge Christian 1. og hans dronning som deres gravmæle og hvilested for efterkommere.   
         
                   
         
  Domkirkens vestparti med dobbelttårnene er opført omkring 1400. Spirerne er først tilføjet i 1635 af Christian 4. Samtidig kom en ny portal i renæssancestil, men den blev flyttet til Holmens kirke i København i 1872 (kan ses her) og erstattet af en ny portal, der skulle være mere historisk korrekt.  
         
         
     
  Bygninger på Skolegade overskygget af domkirkens tårne. Udsigt til Roskilde Fjord.  
         
         
         
  Oktogonen udenfor det nordvestlige hjørne af domkirken, opført 1985. Begravelsespladsen til Frederik 9, død 1972, og dronning Ingrid, død 2000. Også tiltænkt de følgende regenters gravsted. Stensætninger og  planter fra de nordatlantiske dele af kongeriget. Gravsten i grønlandsk granit.  
         
                     
         
  Nordsiden fra vest til øst. - Christian 9.s Kapel (også kaldet det glycksborgske kapel) er romansk og byzantinsk inspireret og opført 1924 af arkitekt Andreas Clemmensen. - Christian 4.s Kapel opført 1614-41 af  arkitektbrødrene Lorenz og Hans van Steenwinckel med gavl i nederlandsk renæssance, altså røde murstensflader med friser og skulpturer af sandsten. De stod også for Børsen i København og andre af Christian 4.s bygningsværker. - Nordlige korsarm. Derefter bispen Oluf Mortensens Våbenhus, opført omkring 1450 på nordsiden af koret i nordtysk senmiddelalderlig gotik.  
         
              
         
  Skibet mod øst, med koret og altertavlen for enden  
     
             
     
  Skibet mod vest  
     
  Skibet blev opbygget i løbet af 1200-tallet efter fuldførelse af koret. Omkring 3 millioner mursten, brændt lokalt, blev brugt til opførelsen af kirken.
Fra Christian 4.s tid stammer Kongestolen (o.1600) på nordsiden af skibet, hævet over arkaden, og prædikestolen (1609) på sydsiden.
 
         
              
         
  Hvælvingerne i skibet. Orglet: Pulpituret blev opsat o.1425. Panelværket til pulpitur og rygpositiv stammer fra 1554, udført af Herman Raphaelis, nederlandsk orgelbygger. Barokfacaden foroven stammer fra 1654.  
         
             
         
  Kannikekoret med alter, altertavle og korstole til hver side. Bag altertavlen står Dronning Margrete 1.s sarkofag af 1423, elleve år efter hendes død (billede i Wikipedia ). Altertavlen og sarkofagen står mellem de flade korsarme, der skulle have været dybe tværskibe efter Absalons planer, men ændret efter hans død i 1201.  
         
                    
         
  Altertavlen er udført i Antwerpen o.1560. Forgyldt egetræsarbejde der beskriver Jesu liv, død og opstandelse. Midterpartiet viser scener fra korsfæstelsen, og forneden barndomsscener. Fløjene kan lukkes, hvorved man ikke ser andet end deres bagsider (forsider og bagsider forneden).  
         
                  
         
  Venstre fløjs forside viser de  første scener i lidelseshistorien, mens højre fløj viser død, opstandelse og himmelfart. Fløjenes bagside har scener fra Jesu manddomsgerninger.  
         
     
  Korstolene er skænket i 1420 af biskop  Jens Andersen Lodehat til minde om biskop Peder Jensen Lodehat og dronning Margrete (fortæller han i skriftfrisen over stolene). De udskårne relieffer viser scener fra Det gamle Testamente på sydsiden og Det ny  Testamente på nordsiden (her).  
     
                    
         
  Højkoret og apsiden stod færdigt kort efter Absalons død i 1201. Det er en blanding af Absalons senromanske stil og det unggotiske indført i 1190erne fra Frankrig af hans efterfølger som biskop, Peder Sunesøn, og dennes bror Anders Sunesøn. De bærende granitsøjler i første billede viser at kirken var allerførst tænkt i 1160erne som granitkirke men hurtigt ændret med indførelsen af tegsten i Danmark ved det tidspunkt.
Billederne af Kristus og apostlene i apsisblændingerne er kalkmalerier i gotisk stil fra 1932.
Der er fire farverige kalkmalerier fra 1570erne på pillerne, der markerer  pillegrave underneden i stendækkede nicher. Det er de ældste grave i kirken og tilhører Harald Blåtand (der opførte den første kirke), Estrid (Knud den Stores søster), Svend Estridsøn, Biskop Vilhelm. De blev overført her o.1225 fra deres gravpladser i den tidligere kirke. Dog er Harald Blåtands grav tom, den er symbolsk for kirkens angivelige grundlægger.
Højkoret rummer fire marmorsarkofager med konger og dronninger fra første del af 1700-tallet. Den mindre sarkofag i forgrunden hører til Hertug Christoffer, bror til  Margrete 1.
 
         
             
         
  Nordlige sideskib mod koromgangen. Kalkmaleri af Skt. Laurentius med risten han blev brændt på. Faner over Ove Gieddes gravkrypt.
Nordlige sideskib mod vest med Trolles Kapel for enden under nordre tårn.
Sydlige sideskib mod vest med Krags Kapel for enden under søndre tårn.
Overalt i kirken er der ligsten (indendørs gravsten) i gulvet for adelige og borgerlige, ialt o.180.
 
         
                   
         
             
         
  Helligtrekongers Kapel eller Christian 1.s Kapel er fuldt udsmykket på hvælv og vægge af kalkmalerier fra kapellets grundlæggelse i 1460erne af Christian 1. af Oldenborg og hans dronning Dorothea af Brandeburg. De er begravet under  kapellet og deres våbenskjold er malet på østvæggen (første billede i første række).
I andet billede ses Christian 3.s gravmæle i renæssancestil opstillet i 1575 og udført i Antwerpen af Cornelis Floris. I tredje billede Frederik 2.s gravmæle opstillet i 1590 og udført i Danmark af Gert van Eegen.
Midtsøjlen kaldes "Kongesøjlen". Den bærer en række mærker der angiver højden på kongelige personer, der har besøgt domkirken. De  højste er Christian 1. (219,5cm) og Peter  den Store af Rusland (208,4). Den mindste er Christian 7. (164,1). Søjlens base er romansk fra 1100-tallet. På kapitælen er der våbenskjolde for Christian 1., dronning Dorothea og biskop Oluf Mortensen Baden.
 
         
         
  Kalkmalerier i Skt. Birgittas Kapel på kirkens nordside. Kapellet er fra o.1480 og malerierne fra 1511. Her på vestvæggen ses Jesus med den rige Lazarus mens Maria Magdalene vasker Jesu fødder under bordet.  
         
         
             
         
  Christian 4.s Kapel på kirkens nordside, fra 1614-41. Statuen er af Thorvaldsen, udført 1840. Kongen døde 1648, hans kiste er i midten af det midterste billede og ses også i de andre billeder. De andre kister tilhører hans dronning Anne Cathrine, hans søn Christian, der døde før ham, hans søn Frederik 3. og dronning Sophie Amalie.  
         
             
         
  De to store malerier i kapellet er af Wilhelm Marstrand, fra 1860erne. Heinrich Hansens malede "arkitektoniske" indramninger er helt flade. Billederne forestiller henholdsvis Christian 4. på Trefoldigheden og Christian 4. som Dommer. Gitre af Caspar Fincke fra 1620. Christian 4. og Anne Cathrines monogrammer ses i gitteret her.  
         
         
  Det glycksborgske eller Christian 9.s Kapel. Rummer de første tre kongepar af det glycksborgske hus: Christian 9 (død 1906), Frederik 8 (død 1912), Christian 10 (død 1947).  
         
  Konger begravet i Roskilde Domkirke
med deres regeringsår


Harald Blåtand ca.958-ca.987  Gravsted kendes ikke
Svend Tveskæg ca.987-1014  Gravsted kendes ikke

Svend Estridsen 1047-1074

Margrete 1. 1375-1412

Christoffer af Bayern 1440-1448  Gravsted i koret er forsvundet
Christian 1. 1448-1481

Christian 3. 1534-1559
Frederik 2. 1559-1588
Christian 4. 1588-1648
Frederik 3. 1648-1670
Christian 5. 1670-1699
Frederik 4. 1699-1730
Christian 6. 1730-1746
Frederik 5. 1746-1766
Christian 7. 1766-1808
Frederik 6. 1808-1839
Christian 8. 1839-1848
Frederik 7. 1848-1863
Christian 9. 1863-1906
Frederik 8. 1906-1912
Christian 10.1912-1947
Frederik 9. 1947-1972
 
         
  Roskilde Domkirkes hjemmeside  
         
  Forsiden til Astofts danske afdeling  
         
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images on this website are © Copyright the website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size originals (3-6 megapixels)  are available for approved purposes.